Kategoriarkiv: Personlighed

Hvordan konstrueres vores identitet over tid?

Det moderne menneske i en foranderlig verden

Med det moderne menneskes eksistensvilkår i en foranderlig verden med mange og forskellige bud på, hvad det gode liv er, er spørgsmålet om, hvordan vi skaber konsistens og mening igennem vores identitetskonstruktioner over tid blevet yderst påtrængende. Ligesom spørgsmålet om, hvordan vi forstår os selv over tid og skaber mening og sammenhæng i tilværelsen er mere relevant end nogensinde.

Er vi nu ikke længere noget over tid?

Betyder det, at vi nu ikke længere er noget over tid på grund af de nye eksistensvilkår i den postmoderne verden? Eller er der alligevel noget, der vedbliver med at være det samme?

Hvad står identitet egentlig for, og hvordan kan man definere det i psykologisk forstand

Ordet identitet blev for 20-30 år siden anvendt i flæng med betegnelser som personlighed, karakter og subjekt. I dag går ordet identitet  også under begrebet ”selv”. I psykologisk forstand er selvbegrebet ofte blevet anvendt synonymt med menneskets personlige identitet, dvs. som en persons oplevelse af at være den samme over tid.

Skal identiteten forstås som en kerne eller et løg?

Inden for psykologien eksisterer der to primære definitioner af identitets- og selvbegrebet. Ifølge den første definition ses selvet/identiteten som bestående af en personlighedskerne – kerneteorien – der øver indflydelse på de valg, en person træffer, og de meninger og betydninger personen tillægger ting. Man taler derfor om kernepersoner.

Den anden teori gør op med kerneteorien, idet man udelukkende ser selvet/identiteten som værende socialt konstrueret gennem de relationer, vi som individer bestandigt befinder os i og indgår i. Det betyder, at man godt kan have flere selver, men at de først kommer til udtryk i de relationer, vi indgår i. Teorien kaldes derfor for løgteorien, fordi de mange selver ses som løgets mange lag. Man taler derfor om løgpersoner.

De to definitioner af selvet/identiteten kan betragtes som yderpunkter på et kontinuum med en række positioner imellem sig. Dette fører frem til tre mulige definitioner af selvet/identiteten

1. selvet som bestående af en personlighedskerne (kerneperson)
2. selvet som bestående af både en kerne og et løg (kerne- og løgperson)
3. selvet som bestående af et løg med flere lag (en udpræget løgperson)

Hvad betyder de forskellige definitioner så for identiteten?

Hvis selvet/identiteten udelukkende består af en personlighedskerne, hvordan forklarer vi så, hvordan en person forandrer sig igennem et helt liv? Inden for denne definition ses helt bort fra konteksten og situationernes indvirkning på den enkelte persons identitet. Det er som om, identiteten ses som en fast struktur, hvor den enkelte handler ud fra mere eller mindre stivnede adfærdsmønstre.

Omvendt, hvis vi kun var løgpersoner, ville det betyde, at vi ikke var noget, når vi var alene, fordi vores selv kun ville blive skabt og opretholdt i de relationer, vi indgår i?

Hvorfor ikke kombinere de to teorier?

Hvorfor ikke kombinere de to teorier og lade dem berige hinanden? Løgteorien både anerkender og tager højde for kontekstens og relationernes indvirkning på det enkelte menneske. Kerneteorien sikrer, at vi bliver ved med at have en priviligeret adgang til os selv. Det vil sige at vi kan påberåbe os, at have en unik adgang til vores egne private følelser, sindsstemninger og tanker. Andre har derimod kun mulighed for at få en indirekte adgang til vores indre liv gennem de tilkendegivelser, vi kommer med over for dem i form af vores verbale udtryk og igennem vores offentlige kropslige udtryk.

At det forholder sig således viser sig eksempelvis ved, at vi kan ”narre” andre til at tro, at vi befinder os i en tilstand, selvom vi rent faktisk befinder os i en anden. Vi kan fx få andre til at tro, at vi har det fint, selvom at vi er fyldt op af tristhed indeni. Vi kan også give andre indtryk af, at vi kan lide dem, selvom vi i virkeligheden ikke bryder os om dem.

Teorier rammer sjældent helt plet!

Der er meget rigtigt i mange psykologiske teorier, men de rammer aldrig 100% plet. Med hensyn til at indfange identiteten i en foranderlig verden supplerer kerne- og løgteorierne snarere hinanden, end de udelukker hinanden. På mange punkter vedbliver vi nemlig med at være den samme person igennem et langt liv med en fast identitet. Men vi påvirkes unægtelig hele tiden af en omskiftelig verden og af de relationer, som vi indgår i. Derfor udvikler vi os hele tiden – nogle mere end andre. Det berettiger, at vi både er kerne- og løgmennesker.

Sponsoreret af:
Legepladser og Fonde – Fonde til Legepladser

© Lommepsykolog.dkIdentitet over tid

Sensitiv – Tag vare på dig selv

Sensitiv – øv dig i at tage vare på dig selv i samværet med andre

 

At tage vare på dig selv i samværet med andre mennesker gør en stor forskel for dig og dit indre – og din balance generelt.

Sensitiv? – isoler dig ikke

Hvis du er meget sensitiv, så vil du nok have ekstra brug for alene-tid for at bevare en vis ro og  balance, men sørg for ikke at udelukke fællesskabet i overdrevet grad. Det er en tendens, jeg ser hos nogle sensitive, fordi de mærker “alt for meget” fra andre, fra omgivelserne – og så er det lettere at være alene. Hvis du er meget alene, så mærk efter om det gør dig godt, eller om det mere er blevet en tryg vane? At være sensitiv er ikke en sygdom, du skal bare lære at håndtere det og finde en balance i at være i samvær og være alene, så du kan fordøje, aflade osv.

Det vil jo være forskelligt, hvor meget vi har brug for det sociale, og så længe du lytter indad og mærker, hvad der gør dig godt og ikke godt…så er du et langt stykke ad vejen.

Sådan bliver du bedre til at være i nærvær med dig selv – sammen med andre

 1. Hold ikke hele dit fokus på andre, når du er ude – mærk indad. Kunsten er at træne dig selv til (også) at tillade nærværet i dig selv –  sammen med andre. Fx at trække vejret helt ned i maven, mærk dine følelser som skifter. Dette vil gøre samvær mindre anstrengende og mindre du skal bearbejde bagefter.
 2. Sortér i dine relationer. Mærk efter i dig selv, hvem der dræner din energi generelt, og hvem der ikke gør. Det er ok at fravælge personer, hvor du altid føler dig træt, udmattet eller føler dig nedgjort i relationen. Det kan kun være dit ansvar om du tager vare på dig selv i relationer.
 3. Sensitive nedgør ofte sig selv. Stop det! Vid at du er fuldstændig ok, som du er. Alle mennesker er unikke – også du. Du er sensitiv, ja – men det er ikke en sygdom, men en side du må finde ud af at leve med på bedste vis. Øv dig i at have det godt med dig – og tag de forholdsregler, der gør, at du kan bevare et glad indre. Find gaven i præcis den du er, for jeg lover dig, at der er mange gaver til din rådighed.
 4. Tillad dig selv at være dig, når du er ude. Jo mere du accepterer dig selv, og hvad du har brug for, når du er ude – jo lettere bliver det i fællesskabet. Du vil kunne knytte meget kærlige bånd om du ønsker det, hvis du giver dig selv plads til at være, den du er – og slippe det meste af – eller hele din maske/facade i rette relationer.
 5. Meditér, vær i naturen eller find andet, der holder dig i balance.  At skabe et glad indre er noget, du kan gøre meget for. Som sensitiv er det måske ekstra vigtigt, at du sørger for at rense dit system og aflade enten i naturen, ved en sport eller meditation. Hvad der end virker-  men tag ansvar for din indre balance og dyrk det, der giver dig ro og renser dit system bedst. Jo bedre du er til at lytte til dit behov og skabe balance- jo bedre bliver du til at mærke, hvad der er andres, og hvad der er dit, når du er ude – og dermed bliver det lettere for dig at være i fællesskaber.

 
Sensitiv- Se gaven i den du er og skab et godt liv

Bagtaleri – sådan undgår du det

Bagtaleri – slip fri af dens uldne lomme

De fleste har nok prøvet at blive bagtalt på et eller andet tidspunkt. Eller måske har du været bagtaleren? Hvornår bliver det bagtaleri og hvornår er det blot en vigtig “få-luft-fra-sit-indre- tilstand”.

At bagtale er vel aldrig i orden og samtidig ved vi, at det sker med jævne mellemrum på arbejdspladser og i familier, venskabskredse mv.

Hvorfor bagtaler vi?

Situationen; der findes en syndebuk, som udskiller sig fra et “os”, enten pga. væremåde, arbejdsmetoder, udseende, vi hæver vores eget værd ved at finde fejl ved andre eller kritisere dem sammen med andre.

 • En stærk følelse af “os” – og dem, der er udenfor. Kan blive et mønster, der skaber vindere og tabere i vores mindset.
 • Et behov for at føle sig bedre – og derved hæve sit værd over bestemte personer.
 • Et snævert syn på,  hvordan mennesker skal være, opføre sig og se ud.
 • Et indre behov for at finde en syndebuk, at kaste sin egen latente vrede eller mindreværd over på.
 • Mindreværd i os selv, skaber behov for at kritisere andre eller nedgøre dem. Vi finder en gyldig grund til at lade vores vrede gå ud over dem via bagtaleri eller direkte mobning.
 • Vi danner et hieraki i forhold til vores vurdering af andre mennesker, derved kan vi holde os øverst i hierakiet, hvis vi holder andre nede.

Hvad kan du gøre imod bagtaleri

 • Hvis du bliver indblandet i bagtaleri om andre – kan du evt. fremhæve positive ting ved personen, der bliver bagtalt –  og derved afbøde situationen og stoppe bagtalerens aktion.
 • Bliver du bagtalt selv – kan du konfrontere personerne og bede dem henvende dig direkte til dig, hvis der er noget de ikke bryder sig om.
 • Eller henvende dig til en overordnet, hvis det ikke hjælper (hvis I er en virksomhed.)

 

©Lommepsykolog.dk – Undgå bagtaleri

Har du de positive briller på?

Positive briller – at tage livet for, hvad det er – er måske det, der gør os lykkeligere

At se det sjove i livet er noget, der gør os lykkeligere. Faktisk viser det sig at hele 40 procent af vores lykke beror på vores personlighed og kun 10% på vores livsomstændigheder.

Whau,  det er da vildt ik´?

Det sker måske, at vi tager os selv lige lovlig alvorligt eller højtideligt. Men det er ikke altid gunstigt, hvis vi gerne vil have en glædesfyldt liv. Der hvor vores grundtone i livet er glæde…..

Livet er, hvad det er. Der er både de gode ting, og så de mindre sjove ting (af nogen kaldt “vores læring”) Men hvis man skal tro flere forskere, er det mere de briller, vi vælger at se de vores liv med og hvordan vi TAGER livet – end hvad livet byder os, der gør forskellen?!

5 styrkende tips – der forstærker dit positive syn

 1. Taknemmelighed – Hvis du vil lære af mennesker, der formår at være lykkelige, så find hver aften 3 ting du er taknemmelig for (fra små til store ting). God positiv hjernevask, der styrker dit positive fokus.
 2. Find hver dag, i 21 dage, tre ting du er god til – eller har klaret godt (stort som småt – alt tæller) du hjernevasker, så at sige, din hjerne til at fokusere på dine gode sider.
 3. Sørg for jævnligt at gøre ting, du bliver glad i låget af.  Sæt tid af til ting du nyder at gøre – eller har det sjovt med. Sørg for det ikke kun er ferierne, der er sjove.
 4. Prioriter din tid – sørg for at fravælge ting fra, der ikke er vigtige – så du ikke ender med at løbe afsted og ikke når at nyde dit liv.
 5. Ros andre – se det positive i andre – gør noget for andre – det styrker din egen glæde, fokus og selvværd.

 

Sponsorer; Sommerland Sjælland, Feriehytter

 

 

Er du en diva?

Test dig selv – er du en ægte diva….

Lad os lige se ordet diva efter i sømmene og tjek samtidig ud, om DU er den ægte af slagsen.

Ordet diva – hvad betyder det?

Ordets oprindelse kommer af italiensk diva egentlig ‘gudinde’, femininum af latin divus ‘guddommelig’, afledt af deus ‘gud’

Endvidere er ordet beskrevet som en feteret sangerinde eller skuespillerinde  med stor udstråling – og krukket adfærd.

Krukket – som er beskrevet som skabagtig eller påtaget unaturlig væremåde eller i den måde man taler på, ofte for at virke fin….hmm

Men oprindelige ord – er guddommelig – er vi enige om.

Test dig selv – er du en diva?

 1. Elsker du at style dig selv og skabe opmærksomhed via dit udseende?
 2. Bliver du blød i knæene, når en mand viser sig som en gentleman
 3. Er du god til at få andre til at gøre tingene for dig – mens du mest udstikker (charmerende) ordrer?
 4. Passer menukortet på restauranter aldrig helt til dine ønsker, og har du oftest specielle ønsker – tilvalg og fravalg af en menu?
 5. Hader du at lugte til sure tæer, armsved eller cigaretter og undgår at omgås folk, der har den lugt?
 6. Elsker du glitter, glimmer og luksus til alt, hvad du klæder dig i og omgiver dig med?
 7. Mener du det er naturligt at andre tager hensyn til dine behov, når I er sammen?
 8. Er de dyre cremer kun godt nok til dig?
 9. Har du 15 forskellige farver neglelakker – alt efter begivenhed, humør og tøj?
 10. Elsker du at købe kvalitetsting til dig selv, og føler du fortjener den slags luksus i hverdagen?
 • Kan du svare ja til min. 7 af spørgsmålene: Er du en ægte diva man ikke kan hive ned fra stigen (bliv der – for alle er jo i virkeligehede guddommelige – også dig) Du er en stolt kvinde, men vær blot opmærksom på, at du ikke glemmer, at se det guddommelige i alle andre også.
 • Kan du svare ja til min. 5 af spørgsmålene:  Du er en diva – som dog har indset at dine omgivelser ikke kan leve op til dine forventninger. Men du føler dig stadig som en diva (Nyd din guddommelighed – selvom andre ikke helt altid forstår det – bare du ikke selv glemmer den)
 • Kan du svare ja til min. 2 af spørgsmålene. Du ser ikke dig selv som en diva og undervurderer måske dig selv eller bøjer hovedet for andre. Du må godt være lidt mere diva i hverdagen. Rejs din pande, ret ryggen og vis andre – hvem du er. Smid gerne Janteloven over bord og lev dit liv.

 

 

Test dig selv – er du en diva?

 

Når følelser ikke vil pakkes ned

Har du forsøgt at proppe følelserne ned med låg på – så popper de op igen, som popcorn i en gryde

 

Vil du gerne tøjle det indre – og bruger din fornuft til at vurdere, om det du føler lige nu er ok. Så er du i gang med at lade følelserne overtage dit liv – blot fra det ubevidste

Lommeuldsviden om følelser:

følelser_og_årsag
Dine følelser har en årsag
 • Følelser er der for at fortælle dig noget – ikke for at genere dig
 • Følelser fortæller dig, om du har været tro mod dig selv eller ej
 • Følelser er foranderlige – de kommer og går hele tiden
 • Såkaldte negative følelser varer ofte i kortere, når du tager dig tid til at favne dem – uanset om de er fornuftige eller ej
 • Følelserne kan blive din ven og din guide

 

Følelser er din guide

 • Følelser kan fortælle dig, at du ikke har fået taget dig af ubalancer i dit indre
 • Følelser kan fortælle dig, at dine livsomstændigheder; ægteskab, forhold, arbejdsplads eller andet –  ikke er godt for dig længere
 • Følelser kan fortælle dig, at du er i udvikling – og skal tage dig af de følelser der i den forbindelse dukker op
 • Følelser kan fortælle dig at dit ”indre barn” prøver at råbe dig op – og savner din omsorg

Det vigtige er nok at kende forskellen – når vi mærker følelser

Ofte er det indad,  vi skal spejde for at heles….

følelserne_fortæller_noget
Følelserne prøver at fortælle dig noget

Er det noget jeg skal tage mig af i det indre, fordi det er en del af min udvikling?

Eller er jeg nødt til at ændre noget i mine ydre omstændigheder, for at følelserne kommer i balance igen?

Det er ikke altid lige let at kende forskellen – men vigtigt – så man fx ikke forlader ægteskabet, når det i virkeligheden handler om en mulighed for udvikling af dig og dit indre.

 

 

Denne side er sponsoreret af i-Strategi.dk – Online reklame og WordPress hjemmesider  Holbæk

 

 

 

 

 

 

Bærer du maske?

Hvilken udgave af dig selv viser du – og tør du være uden maske?

 

Det burde være helt banalt – bare at være sig selv, ik? Faktisk er det ikke altid så let, fordi vi er fyldt med tanker om, hvad andre forventer af os. Derfor er det ikke sjældent at vi tager en maske på her og der – eller måske aldrig smider den.

Har du maske på?

Tør du smide masken og bare vise ærligt, hvem du er. Det er sjovt alt det med maskerne – for nogle gange lægger vi måske slet ikke mærke til, at vi har en på. Vi er så veltrænede i at bære den – så vi måske heller t ikke ved hvad der i virkeligheden gemmer sig bag den?

Elsk mig

maskespil_og_image
maskespil og image – Lommepsykolog.dk

Er masken i virkeligheden ikke bare en måde, hvorpå vi prøver at blive elsket af andre.  Eller en måde at føle sig ok/god nok – og mere end god nok på. Masken fortæller måske ”Se hvor god jeg er, og hvad jeg kan” Masken siger ”Det kan jeg sagtens, selvom der findes et espeløv bag den” Eller den siger ”Se hvor tjekket jeg ser ud med mit design ur, eller andet der skaber det rigtige image/status (underforstået; ”Jeg er noget værd”).

I virkeligheden skulle vi måske elske denne maske, fordi den i virkeligheden vil os det godt? Den vil jo bare hjælpe os med at føle os værdige til at blive elsket af vores omverden.

Masken kastes bort

tør_du_være_dig
Tør du være dig? – Lommepsykolog.dk

Hvad sker der, når vi ser andre bag masken. Måske vi bliver chokerede – fordi vi troede (fik vist) noget helt andet. Men masken krakelerer nogle gange, og vi står over for den nøgne sandhed. Nemlig, at vi alle frygter, på hver sin måde, ikke at slå helt til.

Dette blive håndteret på meget forskellig vis – og kan være så camoufleret, at det slet ikke er til at ane – hvad der er bagved. Den del af os selv, der er i tvivl om eget værd er så skjult, at ingen havde troet det.

Ægte skønhed bag alle masker

skønhed_bag_masken
Skønhed bag masken – Lommepsykolog.dk

Når masken falder – så har jeg endnu ikke oplevet et eneste menneske, der ikke var smukkere bag masken – OGSÅ når den krakelerer. Det er ligesom der falder en rolig energi omkring personen. Der er intet spil – bare en væren med ”det som er”. Det kan vær det er mindre kønt ved første øjekast, men når jeg mærker efter, føles det MEGET rarere at være sammen med et menneske der smider sin maske. Også over for sig selv!

Roen sænker sig og hjertet åbner sig i nærvær uden maskens spil!