Kategoriarkiv: Børn

Skilsmissernes højsæson

Skilsmissernes højsæson efter ferien

 

Det har længe været kendt, at skilsmisserne vælter ind – både efter juleferie og sommerferie.

Ferieidyl, når den braser sammen

Der hvor vi virkelig skal hygge os sammen, har glædet os, har forventninger – måske for høje. Vi pakker ned og rejser – alt skinner af idyl på overfladen, men nedenunder ulmer de samme problemer og ting, vi ikke fik løst i løbet af det sidste halve år – fordi vi har haft så travlt med hverdagen.

Nu skal vi rigtigt have indhentet den tid, vi ikke har haft til hinanden som par – og som familie. Forventningerne fløjter op og bliver tårnhøje og de mindste ridser i lakken, får vores billede til at briste.

Vi gør vores bedste, det er klart. Men det kan være svært at rydde op i alt, hvad vi ikke har nået af få clearet i ½ års tid eller måske flere. Konflikterne bliver mere synlige, når vi er mere sammen – og hverdagens distraktioner ikke forstyrrer vores tid sammen.

Bum – alt hvad der var under gulvtæppet i hverdagens hede – stormer op som en orkan midt i den ferie, vi skulle nyde.

Eller måske trækker vi os selv igennem sommerferien/juleferien, for ikke at gøre alle kede af det, hvorefter bomben falder.

I følge skilsmisseråd.dk – bliver telefonerne rødglødende ugen efter ferierne – både sommerferie og dernæst juleferien.

Skal du skilles? eller kan I søge terapi? – dette er store beslutninger og den del, er I to om at beslutte.

5 råd til skilsmisse med børn

 1. Er der børn indblandet – er det vigtigere end noget andet, at I har fokus på at finde en fredelig løsning på skilsmissen. Børnene elsker begge parter, det er ikke dem, der er holdt op med at elske. Tag hånd om dem – og læg bånd på jeres interne konflikter, så meget som muligt. Eller søg hjælp udefra til konflikthåndtering. Dette er så afgørende for jeres børn, deres fremtid, og den bagage propper ned i deres rygsæk.
 2. Omtal altid din ekspartner i pæne termer overfor dine børn. Har du brug for, at få luftet frustation eller andet, så gør det til voksne i din vennekreds eller en psykoterapeut. Man kan føle ekstrem vrede overfor sin ekspartner, men børnene har tabt, hvis du giver udtryk for det til dem. Direkte eller mellem linjerne. Det er bare no go.  Skab ikke psykologiske spændinger i dine børn, tag dig af dem i dig selv.
 3. Giv børnene ekstra omsorg og vær OBS på deres velbefindende. Sørg for dine børn ved, at de kan komme til dig, når det er svært i forhold til skilsmissen og sørg samtidig for, at dine børn har andre voksne, de trygt kan betro sig til. Dette vil redde meget og hjælper dem med at healingsprocessen sker bedst muligt.
 4. Bliv enige om, hvordan I fordeler børnene mellem jer – på egen hånd.  Tænk på, hvad der tjener børnene bedst – ikke dig. Find en løsning og giv børnene besked sammen –  og lyt til deres mening, såfremt de har brug for at udtrykke den (og alt efter alder). Vær opmærksom på, at dette er en meget sårbar situation for børnene, når det kommer til bodeling mellem mor og far. Træd varsomt og søg råd, hvis I er i tvivl.
 5. Straf ALDRIG din eks med børnene.  Uanset hvor megen vrede, du måtte indeholde så brug aldrig børnene som straf overfor din partner. Da vil I alle blive tabere – og mest af alt dine børn. Giv dem de bedste kår i den svære skilsmisse. Det er svært nok for dine børn, så vær voksen nok til ikke at bruge dem som domino brikker mod din ekspartner. Få hjælp udefra, hvis du ikke kan styre dine følelser og vrede.

Få råd og vejledning fra Netdoktor om børn i skilsmissen

Skilsmissernes højsæson – efter jule- eller sommerferien.

 

Børn og unge med stress

Børn og unge med stress er voksende i Danmark

 

Et langt større antal børn og unge oplever stress og symptomer på stress. Årsagen har jeg ikke med her. Men jeg mener det er ret alvorligt at børn og unge i dag har en hverdag, hvor stress sniger sig ind og ødelægger deres velvære, nattesøvn og helbred.

Samfundsmæssigt har vi en stressbølge der hærger – den kan ramme alle store som små. Vi har en udfordring. Hvordan ændrer vi kurs?

Initiativer mod Stress som f.eks. Ease of Mind er spændende, hvor der er mulighed for hjælp til selvhjælp, i en mere og mere elektronisk verden.

Se tal om børn og unge med stress:

 • Hos de 11 til 15-årige er medicinforbruget, både psykofarmaka og smertestillende fordoblet fra 1988 til 2006 (Københavns Universitet)
 • Flere og flere børn og unge oplever stress – Statens Institut for Folkesundhed. Især piger i folkeskolens sidste år er særligt udsatte for at udvikle stress. 55%  af pigerne i niende klasse føler sig medium stressede og 10 procent oplever et højt stressniveau.
 • Op mod hvert femte barn i en skoleklasse er belastet af stress (Skolebørnsundersøgelsen 2006)
 • Stress og ensomhed er udbredt hos studerende i Danmark. Det viser en aktuel gennemgang af undervisningsmiljø-vurderingerne fra landets universiteter.
 • Skolebørns-undersøgelsen fra 2006 viser en stigning af unge, der ugentligt eller dagligt er påvirket af symptomer som hovedpine, mavepine, søvnproblemer, nervøsitet, svimmelhed, irritation og tristhed.
 • Næsten hver 3. pige i alderen 13 – 15 år kan melde tilbage om ovenstående symptomer. Det er blandt de 11 – 15 årige kun hver femte elev, som oplever at have et meget godt helbred.
 • 30 til 40 procent af de studerende er ofte eller af og til ensomme
 • 60 til 70 procent af de studerende er ofte eller af og til stressede, heraf er hver 4. ofte stressede. I eksamenstiden er tallene markant højere.

 

 

Tal om børn og unge med stress

 

 

Familieferie & konflikthåndtering

Familieferie og konflikthåndtering – to sider af samme sag – hvis ferien skal blive god

Højsæson for skilsmisser

Desværre er det fakta, at der generelt er en stigning i skilsmisser efter sommerferien hvert år. Den kode skulle vi helst kunne knække sammen – og finde måder hvorpå, konflikter bliver taget undervejs – og vendt til det bedste –  for alle parter. Det kræver en fælles positiv indstilling, også når konflikterne dukker op lige midt i sommerheden eller -regnen.

Når I er sammen som familie hele ferien, forekommer det,  at konflikter bliver synlige eller ind i mellem intensiveres.

Slip din lyserøde forestilling om ferien

Det er uundgåeligt, at der den ene eller den anden i familien, på et tidspunkt, bliver sur eller irriteret i ferien. Første step er vel at slippe sit glansbillede og acceptere, at konflikter er naturlige – selv i den bedste familie, og alle er fælles om at få dem løst, men ansvaret skal komme fra de voksne.

familieferie_planlægning
Slip dit glansbillede af familieferien sammen – planlæg og forvent konflikthåndtering

Det er som oftest håndteringen af eventuelle konflikter, der afgør oplevelsen af ferien sammen – ikke altid konflikterne i sig selv.

 

 

 Sammenbragte familier & ferietid

Ferietiden kan, udover glæden, give udfordringer selv for en kernefamilie, når man pludselig går op og ned af hinanden uden arbejde og skole – i mange uger.

Men ofte strammer det til, når det drejer sig om sammenbragte familier. Her kræver det endnu større planlægning, rummelighed og villighed til konfliktløsning. Du kan ikke forvente at en sammenbragt familie altid er idyl (det er det faktisk ikke for de fleste) Det kræver arbejde, tid og stor rummelighed at favne hinanden, børn – der ikke er dine egne, at finde en rytme sammen – og tillade at gøre noget hver for sig. Det er ok, at ønske noget tid for dig selv med egne børn i ferien også. Derfor er det nogle gange endnu mere vigtigt, som sammenbragt familie, at tage en møde inden i deler jeres sommer sammen.

familieferie_forberedelse
Sammenbragte familier og ferien – her kræver det stor rummelighed og et fælles ønske om at løse konflikter konstruktivt

Det nytter noget at arbejde mod fælleskabet, også som sammenbragt familie, med alle de modstridende effekter og elementer, der kan være her. At tage konflikterne løbende og fokusere på det positive – er nok en vigtig del af opgaven. Når du ikke er lige så ubetinget i din kærlighed – og derfor ofte mere falder over oplevede fejl eller irritationsmomenter hos den anden eller børnene. Det du fokuserer på vil være et voksende element – husk det. Så ønsker du at se fejlene? Så vil du finde flere og flere af dem og konflikterne vokser. Beslutter du dig for at fokusere på de dejlige sider – så ved du, hvad der vil vokse.

Hold et familiemøde inden ferien

Mange terapeuter anbefaler decideret, at du holder et møde med hele familien inden ferie for at forventningsafstemme med hinanden. Tjekke ud hvordan I, så vidt muligt, kan tilgodese alles ønsker og på forhånd aftale en konfliktstrategi i fællesskab.

Emner at overveje ved et familiemøde inden ferien:

 •  Hvad har I af ønsker for ferien – hver og en?
 • Hvordan kan I planlægge den og have aktiviteter, så alle føler sig mødt
 • Hvordan vil I håndtere konflikterne sammen, når de opstår?
 • Hvad er jeres aftale, når én bliver sur eller ked af det? Jeres fælles strategi?
 • Hvordan håndterer de voksne fællesskabet og giver plads til forskellighed
 • Hvad er regler omkring teknikken (iPad, computer, mobil) på ferien? Kan I finde et fælles leje – der gælder alle
 • Hvad ville være hyggeligt at foretage sig – hvis vejret ikke bliver som forventet på rejsen (har I nødplaner – og ønsker hertil

Efter ferien er det nogle gange givende at følge op på hinanden. Arrangér et eftermøde hvor I sammen drøfter, hvad der gik godt – og mindre godt. Hvad I kunne tænke jer anderledes til næste gang.

Når alle bliver hørt og lyttet til –  er det nemmere at finde en fælles platform og få en bedre oplevelse både før og efter ferien.

Sponsorer: Rørvig Centret, Konferencecenter Sjælland.

Familieferie og konfliktløsning!

Børns følelser & forældres respons

Børns følelser er ofte kraftfulde og kræver stor rummelighed hos de voksne

 

barnet_og_foelelser
Lad ikke dit barn stå alene med sine følelser

Har du oplevet, at ANDRE børns reaktioner og følelsesudbrud ikke påvirker dig synderligt? Hvor derimod dit eget barn kan trykke på præcis de knapper, du ikke ønsker, der blev trykket på?

Lige der hvor man ikke kan styre sig selv. Der hvor man ville ønske, at man ikke havde sagt det, man fik sagt til sit barn, råbt som man gjorde, eller andet – af urimelig karakter.

Knapper er måske i virkeligheden egne indre ”ubevidste huller” – der hvor vi ikke har den balance, vi kunne ønske. Lige der hvor det gør ondt, og vi hvæser som en kat, eller det der er værre over for vores barn.

Mulige årsager til knappeudløseren

 • Hvis vi har svært ved at rumme vrede, ked-af-det-hed, frustration, glæde og andre følelser, der kommer fra vores barn? Hvis ikke vil vores knapper udløses af disse rene og naturlige følelser fra barnet
 • Hvis vi er pressede og stressede, kan de knapper virke som små bomber, der er klar til at eksplodere. Måske lige i hovedet på vores barn?
 • Vores egen tvivl om værd som forældre/voksen. Er jeg ikke god nok? er jeg en dårlig forældre? kan ligge under reaktionen. Usikkerhed om egen værdi kan udløse yderligere frustration, der i sin ubevidsthed, går ud over barnet.

  at_rumme_boerns_foelelser
  Mulige årsager til at vi ikke kan rumme vores barns følelser

Livet i en familie bliver aldrig perfekt. Det er nok noget, vi må acceptere. Men vi kan som voksne gøre meget for hele tiden at få det bedre – og for at rumme vores børn bedre.

Hvad kan vi gøre som forældre

 • Vi kan først og fremmest arbejde på at rumme EGNE følelser. Så er det meget nemmere at favne vores barn i det samme. Fordi vi er i stand til at favne det samme i os selv
 • Vi kan arbejde på at have en stressfrit liv. Planlægge/tage ansvar for hvad vi fylder vores tid med. At have den fornødne indre ro i hverdagen (en udfordring for mange af os – men ikke umuligt)
 • Vi kan gå til psykoterapi, hvis vi har det svært med voldsomme følelser. Fordi det ofte handler om noget ubearbejdet i os selv, hvis vi slet ikke kan håndtere fx at vores barn er ked af det. Vi er de voksne – vi kan tage ansvar for forældrerollen.

  Hvad kan forældre gøre for at rumme sit barn
  Hvad kan forældre gøre, hvis det er svært at rumme barnets følelser

Ingen forældre er perfekte, mig bevidst. Så et ”undskyld” til vores barn skader ingen, men viser barnet, at vi som forældre ikke er perfekte og indrømmer det.

Det giver et stærkere barn, der ikke kommer til at føle sig forkert ved de følelser, det måtte have.

Som forældre bliver man nok aldrig færdiguddannet, fordi vores børn kan være de største læremestre i vores liv, når det gælder selvindsigt – hvis vi vælger det!

Se også “Lytter du til dit barn” HER

i-Strategi, Webshop.

Blogtekst om “Børns følelser“…

 

 

 

 

 

 

Lytter du til dit barn?

Prøver dit barn at råbe dig op på en uhensigtsmæssig måde

Dit barn kan reagere på dig og omstændighederne

Lytter du til dit barn
Barnets reaktion på forældres tilstand

Har du også oplevet at dit barn bliver en tand mere umulig, når du ikke har overskud, er stresset, i følelsesmæssig ubalance, går med uforløste følelser – eller bare er godt gammeldags træt?

Det har de fleste nok oplevet det – og forhåbentlig observeret sig selv i forbindelse med det ”umulige barn”.

Er det i virkeligheden barnet, der er kropumuligt? Ja, det er barnet der reagerer – i hvert fald. Men er det nogle gange, fordi der er noget i dig, der ulmer – og ikke er taget vare på?

Det er i min verden umuligt, som menneske altid at være i balance. Det er bare fakta, at nogle gange kører alt på skinner, og andre gange er der små såkaldte knuder på linjen i det indre/ydre plan. Livet går op og ned – og vores indre balance ligeså.

Naturligvis i forskellig grad – alt efter hvem vi er, og hvordan vi vælger at håndtere eller IKKE håndtere vores indre.

Hvor tit er du opmærksom på DIG – når barnet reagerer

Så…..jeg tænker, at vores barn måske kan fortælle og lære os mere end mange voksne med flotte professioner og titler.

Hvorfor? Fordi de reagerer på det, de mærker – og ikke hvad der bliver sagt – de reagerer på sandheden bag ved det hele.

Det er ikke nemt – det har jeg aldrig sagt. Men det er lærerigt, ikke?

Men i situationen kan det være nok så hårdt, at stå der med manglende overskud og et barn, der slet ikke gør som man siger, eller som er voldsomt udadreagerende.

Har du den selvindsigt, at du tager dig den ulejlighed, at se lidt ind i dig selv, når dit barn reagerer uhensigtsmæssigt? Og ikke gør barnet til problemet?

Jeg formår det bestemt ikke til UG. Men er det ikke godt, at vi prøver – igen og igen? Hele tiden bliver et lidt bedre forældre – og forbillede vores barn.

Ikke fordi du skal tro, at det altid er dig, den er gal med, når dit barn reagerer. Men det er, efter min mening, blot en god anledning til at tjekke dig selv efter i sømmene

Nogle gange må vi bede om hjælp udefra

Der findes i dag megen hjælp at hente, hvis man føler, at opgaven som forældre går i hårdknude.

Der er en hel del kyndige familieterapeuter og anden hjælp at hente, når man står der – og det ikke bare længere er små hverdagsproblemer.

Ingen er perfekte – og hvis vi prøver at lave et image af perfekthed,

Børn - en vej til selvindsigt
Børn – en vej til selvindsigt

koster det kun for os selv og vores barn, fordi det er os, der lever bag de pyntede kulisser.

Behøver vi ikke terapeutisk hjælp – er det måske bare venner og familie, vi vender udfordringerne med. Hvilket i nogle tilfælde, kan være super givtigt og dækkende.

Tak, fordi du ser dit barns reaktioner som en mulighed for, at lære dig selv bedre at kende.

 

 

 

 

Sponsorer; Legepladsfirma