Hvordan konstrueres vores identitet over tid?

Det moderne menneske i en foranderlig verden

Med det moderne menneskes eksistensvilkår i en foranderlig verden med mange og forskellige bud på, hvad det gode liv er, er spørgsmålet om, hvordan vi skaber konsistens og mening igennem vores identitetskonstruktioner over tid blevet yderst påtrængende. Ligesom spørgsmålet om, hvordan vi forstår os selv over tid og skaber mening og sammenhæng i tilværelsen er mere relevant end nogensinde.

Er vi nu ikke længere noget over tid?

Betyder det, at vi nu ikke længere er noget over tid på grund af de nye eksistensvilkår i den postmoderne verden? Eller er der alligevel noget, der vedbliver med at være det samme?

Hvad står identitet egentlig for, og hvordan kan man definere det i psykologisk forstand

Ordet identitet blev for 20-30 år siden anvendt i flæng med betegnelser som personlighed, karakter og subjekt. I dag går ordet identitet  også under begrebet ”selv”. I psykologisk forstand er selvbegrebet ofte blevet anvendt synonymt med menneskets personlige identitet, dvs. som en persons oplevelse af at være den samme over tid.

Skal identiteten forstås som en kerne eller et løg?

Inden for psykologien eksisterer der to primære definitioner af identitets- og selvbegrebet. Ifølge den første definition ses selvet/identiteten som bestående af en personlighedskerne – kerneteorien – der øver indflydelse på de valg, en person træffer, og de meninger og betydninger personen tillægger ting. Man taler derfor om kernepersoner.

Den anden teori gør op med kerneteorien, idet man udelukkende ser selvet/identiteten som værende socialt konstrueret gennem de relationer, vi som individer bestandigt befinder os i og indgår i. Det betyder, at man godt kan have flere selver, men at de først kommer til udtryk i de relationer, vi indgår i. Teorien kaldes derfor for løgteorien, fordi de mange selver ses som løgets mange lag. Man taler derfor om løgpersoner.

De to definitioner af selvet/identiteten kan betragtes som yderpunkter på et kontinuum med en række positioner imellem sig. Dette fører frem til tre mulige definitioner af selvet/identiteten

1. selvet som bestående af en personlighedskerne (kerneperson)
2. selvet som bestående af både en kerne og et løg (kerne- og løgperson)
3. selvet som bestående af et løg med flere lag (en udpræget løgperson)

Hvad betyder de forskellige definitioner så for identiteten?

Hvis selvet/identiteten udelukkende består af en personlighedskerne, hvordan forklarer vi så, hvordan en person forandrer sig igennem et helt liv? Inden for denne definition ses helt bort fra konteksten og situationernes indvirkning på den enkelte persons identitet. Det er som om, identiteten ses som en fast struktur, hvor den enkelte handler ud fra mere eller mindre stivnede adfærdsmønstre.

Omvendt, hvis vi kun var løgpersoner, ville det betyde, at vi ikke var noget, når vi var alene, fordi vores selv kun ville blive skabt og opretholdt i de relationer, vi indgår i?

Hvorfor ikke kombinere de to teorier?

Hvorfor ikke kombinere de to teorier og lade dem berige hinanden? Løgteorien både anerkender og tager højde for kontekstens og relationernes indvirkning på det enkelte menneske. Kerneteorien sikrer, at vi bliver ved med at have en priviligeret adgang til os selv. Det vil sige at vi kan påberåbe os, at have en unik adgang til vores egne private følelser, sindsstemninger og tanker. Andre har derimod kun mulighed for at få en indirekte adgang til vores indre liv gennem de tilkendegivelser, vi kommer med over for dem i form af vores verbale udtryk og igennem vores offentlige kropslige udtryk.

At det forholder sig således viser sig eksempelvis ved, at vi kan ”narre” andre til at tro, at vi befinder os i en tilstand, selvom vi rent faktisk befinder os i en anden. Vi kan fx få andre til at tro, at vi har det fint, selvom at vi er fyldt op af tristhed indeni. Vi kan også give andre indtryk af, at vi kan lide dem, selvom vi i virkeligheden ikke bryder os om dem.

Teorier rammer sjældent helt plet!

Der er meget rigtigt i mange psykologiske teorier, men de rammer aldrig 100% plet. Med hensyn til at indfange identiteten i en foranderlig verden supplerer kerne- og løgteorierne snarere hinanden, end de udelukker hinanden. På mange punkter vedbliver vi nemlig med at være den samme person igennem et langt liv med en fast identitet. Men vi påvirkes unægtelig hele tiden af en omskiftelig verden og af de relationer, som vi indgår i. Derfor udvikler vi os hele tiden – nogle mere end andre. Det berettiger, at vi både er kerne- og løgmennesker.

Sponsoreret af:
Legepladser og Fonde – Fonde til Legepladser

© Lommepsykolog.dkIdentitet over tid

Her kommer fortællingen om den forhadte dræbersnegl

Min elskede køkkenhave og drivhus har fået ubudne gæster

Alene ordet dræbersnegl leder tankerne hen på noget voldsomt og ødelæggende og passer derfor glimrende til det syn, den efterlader i min køkkenhave, der mest af alt ligner en afbrændt landsby bagefter. Men hvordan kommer man egentlig af med den kedelige gæst?

Tårnhøje forventninger til min hobbyhaves afgrøder må nedjusteres

Forventningerne var tårnhøje og humøret højt, da jeg tidligt på foråret indkøbte såvel højbede som vægdrivhus, og fantasierne om alle de herlige grøntsager og krydderurter, der snart ville spire frem, ville ingen ende tage. Men nu halvvejs inde i sommeren er jeg blevet invaderet af dræbersneglene, der – aften efter aften – tager for sig af retterne i min køkkenhave.

Løsningen på ethvert problem kan da googles ikke?

Som enhver anden NETBRUGER gik jeg fortrøstningsfuld i gang med at google ordet dræbersnegl for at få nogle tips til, hvordan man kunne komme den til livs. Hurtigt dukkede et forslag om ølfælder op som metode. Metoden virkede enkel, men snart efter kunne jeg læse, at det var en ulovlig måde at komme bæsterne til livs på. De led druknedøden, når de gik i ølfælden, hvilket blev takseret som dyrplageri. Jeg havde svært ved at sluge ordet dyrplager og søgte derfor videre i min jagt efter svar på mit spørgsmål. Men snart kunne jeg konstatere, at der verserede utallige råd som sneglehegn, kobberringe, kobbertape, sneglegift, at klippe sneglene midt over med en saks eller ren og skær indsamling af de slimede bæster og overhælde dem med kogende vand – den ene metode forekom mig at være mere lovende end den anden – jeg var nu totalt forvirret – og jeg besluttede mig for at gå lidt i tænkeboks.

Hvilken aflivningsmetode skal jeg vælge?

Før jeg læste, at ølfælderne var ulovlige, havde de forekommet mig at være den nemmeste måde at komme af med sneglene på, fordi jeg ikke behøvede at røre ved dem. Men nu var jeg tvunget til seriøst at overveje at sætte mig ud over min egen væmmelse ved at komme i nærkontakt med de slimede krabater. Derfor faldt valget på indfangning af bæsterne med en tang for derefter at smide dem i en pose og overhælde dem med kogende vand som den bedste og billigste løsning for mig.

Til kamp mod dræbersneglene og min egen væmmelse mod dem!

Hver aften lige inden tusmørket falder på, kan jeg ved selvsyn konstatere, at dræbersneglene rykker ind i mit drivhus og kravler op i mine højbede for at æde løs. Jeg er nu nået til det punkt, hvor jeg må sætte handling bag tankerne og gå på sneglefangst. Men det er lettere sagt end gjort, for det kræver en stor overvindelse for mig bare at skulle røre ved sneglene med en tang, men jeg håber, at det snart vil lykkes mig at overgå mig selv.

Lekon.dk – APV – KLS systemer –  Aktiv Finans – Gældsrådgivning Bernic.net – Din Rail Enclosures

©Lommepsykolog.dk – En fortælling om dræbersneglen i et psykologisk perspektiv

Er du kommet i kløerne på en narcissist?

Er du kommet i kløerne på en narcissist?

Han var tæt på at være din drømmemand – men oftere og oftere får du fornemmelsen af, at noget er helt galt!

Dette blogindlæg om narcissisme kan på ingen måde siges at være udtømmende, men er et forsøg på at gå i kødet på nogle af de træk, der passer på narcissister. Betegnelsen narcissist sættes ofte i forbindelse med folk, der er egoistiske og selvoptagne, men i virkeligheden dækker narcissisme over en psykisk lidelse, der kan have store konsekvenser for dit parforhold.

En kærlighedsrelation med en narcissist tager sin begyndelse

”I starten af forholdet er der ingen grænser for hans charme og nærvær, og du svæver nærmest på en lyserød sky – dine briller er helt duggede, og du tror, at du har mødt din soulmate. Han får dig i bogstaveligste forstand til at føle dig som verdens centrum og den skønneste kvinde på denne jord. Han virker ægte og kærlig, og hans empatiske og forstående opførsel vil ingen ende tage.

Efter noget tid begynder du måske at undre dig over forskellige ting

Det undrer dig, at han ingen rigtige venner har, men med hans måde at udlægge verden på har han været ualmindelig uheldig med de personer, han er stødt ind i på sin vej gennem livet. Enten har de været direkte udnyttende eller ukærlige over for ham eller ren og skær dumme. Du får følelsen af, at verden mest af alt har været uretfærdig mod ham, og at han har været offer for andres ondskabsfuldheder og misundelse. Derfor får du hurtigt medlidenhed med ham, og hans ulykkelige livshistorie udløser nærmest pr. automatik dit omsorgsgen. Du beslutter dig for, at du nok skal modbevise, at verden slet ikke er sådan et ondt sted.

Efter et års tid kan du ikke længere genkende den dejlige mand, du engang mødte

Men nu tager du ham igen og igen i at være sur, fjern og ekstremt optaget af egne behov, selvom du altid forsøger at lade ham komme i første række. Og de gange hvor han er sød, opmærksom og kærlig er en saga blot. Oftere og oftere vender han situationen på hovedet og anklager dig for at være den, der er sur, egoistisk og for at sætte dine egne behov først, især når du vil ses med dine børn. Du får tit den tanke, at det hele er din skyld. Og dit humør begynder at svinge, og du bliver usikker på dig selv.

En tur i den narcissistiske karussel

En dag beslutter du dig for at konfrontere ham med din oplevelse af tingene og fortælle ham, at du har det skidt med situationen og er ked af det. Da I taler om det næste gang, I ses, indrømmer han, at han måske har været lidt sur og beskyldt dig for noget, som du i virkeligheden ikke havde gjort. Han lover at forbedre sig fremover. Du er glad og lettet over, at du endelig har fået det sagt til ham. Du tror nu, at alt er i den skønneste orden, men et par dage efter bliver han pludselig grov over for dig i telefonen og siger, at du har svinet ham til, og at han ikke gider dit drama mere. Han er meget vred på dig. Du er chokeret, fordi du fejlagtigt troede, at han havde forstået, at du var ked af, at han ofte gav dig skylden for noget, du ikke havde gjort. Han siger nu uden besvær, at du bare kan sige til, hvis du vil ud af forholdet. Han siger, at han er ligeglad med, om du gør det forbi, og at du er alt for sensitiv til ham og overanalyserer alting. Han har ikke brug for dig. Han vender tingene om, og nu er det pludselig dig, der har skabt drama i forholdet med din ynkelige adfærd. Til slut siger han, at han vil give dig en sidste chance, men at det kræver, at du anstrenger dig mere fremover.

Smagen af den narcissistiske vrede

Du forstår ingenting. Du forsøgte at være ærlig sidst, I sås, men du skulle aldrig have kritiseret ham. Efter en tur i den narcissistiske karussel kommer du for alvor i tvivl om, hvad der foregår, og om du har skylden. Derfor begynder du nu at censurere dig selv og være varsom med, hvad du siger til ham, for du har ikke lyst til at smage på den narcissistiske vrede igen.”

Er du havnet i et forhold med en narcissist?

Hvis du kan nikke genkendende til nogle af de ting, der står skrevet her, så kan det være, at du er havnet i et forhold med en narcissist. Narcissister forandrer sig ikke, men det gør du derimod. Desværre til det værre, for mødet med en narcissist går hårdt ud over selvtilliden og troen på eget værd. Til sidste et lille råd: se at komme væk i en fart!

Sponsoret af: Lekon – KLS systemer

Lommepsykolog.dk – Er du kommet i kløerne på en narcissist? 

5 ting han ville ønske du vidste

Ting din mandlige partner ville ønske du vidste – Læs her og gør ham gladere.

 

Vi har i en tidligere blogpost snakket om 7 ting som mænd ville ønske du vidste.  Det kan dog ikke understreges nok så vi tager 5 mere <3.

Der er mange små ting som mænd elsker at du gør eller at du vidste, men aldrig siger.
Mænd er simpelthen bare ikke så gode til at udtrykke sig om deres behov – og det resultere ofte i at de ikke får sagt til deres partner at de har specielle ønsker.

Her er 5 ting som han ville ønske du vidste:

 

1. Det er ikke fordi han ikke vil snakke med dig når der er fodbold – det er blot hans indre stenaldermand som bliver helt optaget af opgøret mellem hans stamme og modstanderen.  Medmindre det du har sige er at der er ild i køkkenet, så går det nok at det må vente 😉

2. Han er ikke tankelæser –

han vil rigtig gerne gøre dig glad, men nogengange skal du huske at han ikke kan læse dine tanker, og mænd er ikke altid så dygtige til at opfange alle de små hints du syntes er helt og aldeles tydelige. Derfor rammer han altså ikke altid plet medmindre du klart og tydeligt fortæller ham hvad du ønsker.

3. Du er perfekt som du er – 

Han har valgt at være sammen med dig! Så lad være med at tvivl på om du er god nok – Du er den helt perfekte for ham! 🙂

4.  Beskeder uden smileys betyder ikke at han er sur  –

Mange kvinder tager en besked uden smileys som om at man er sur og ikke har lyst til at tale. Det får beskederne til at virke ufølsomme. Lad være med at antage han er sur – Mænd skriver bare ikke altid så mange emoticons som kvinder!

5. Det er vigtigt at du er kærlig –

Han kan rigtig gode lide det, selvom han ikke altid er så god til at vise det eller tage inititativ til det, så gør det ham glad når du er kærlig over for ham – Giv ham et kompliment, et godmorgenkys eller et smil. Det er bare så rart for jer begge.

Der er mange flere ting han sikkert gerne ville have at du vidste, men her har vi de 5 første. Så gå derud og gør din mand glad og husk bare fordi listen virker på nogen så er alle mænd ikke ens. Måske er din mand virkelig god til at udtrykke sig og så er du bare heldig <3

Sponsoreret af:  JJAS – Alu profiler, Bernic – Din rail enclosure box

5 ting han ville ønske du vidste

 

 

 

Gudinder – fællesskab der styrker

Gudinder – kvinder der styrker hinanden

Gudinder er (måske i virkeligheden) kvinder, der formår at se egen og andre kvinders skønhed og potentiale.

Fællesskab af kvinder, der ikke styrker

Bruger du tid på relationer, der ofte har negativ indvirkning på dit selvsyn? Relationer med skjulte negativt ladede ordvalg, mimik eller reaktioner? Og i så fald, hvad gør dette ved dit selvværd?

Og styrker du andre kvinders selvværd? eller det omvendte?

Nogle af os kvinder har desværre en tendens til at se andre som potentielle rivaler. Måske ser en veninde super godt ud, hvilket får dig til at føle mindreværd i hendes selskab eller andet, der tricker dit mindreværd?!

Lad os tage det hele på hovedet og åbne øjnene

Lad os skabe en anden verden af overflod til kvinder – både til dig, mig og kvinderne i dit liv.

At skabe et fællesskab af kvinder, hvor fokus er, at se det positive i hinanden (ikke fordi du skal overse ting, du føler ikke er ok i relationen …naturligvis ikke. Du skal tage ansvar for dig selv og dit indre).

MEN ….bevidst at vælge at se andre kvinder som medsøstre, unikke og guddommelige (bag alle lag af mindreværd, som vi bærer efter mange generationers undertrykkelse af kvindekønnet)  Dette er ikke skrevet – som en vinkel fra en rødstrømpe, men fra rene fakta i historisk perspektiv.

At skabe et fællesskab mellem kvinder,  hvor I bevidst styrker og løfter hinanden kan skabe den forskel, der får dig og andre kvinder til nye højder og styrker hvert jeres unikke potentiale.

Du kommer ud i lyset med det, du har at tilbyde – nemlig din unikke tilstedeværelse. Du bliver set, du bliver hørt – og det samme sker for dine medsøstre.

I vokser – og folder jer smukt ud, hvis I tillader at tage imod denne gave af gensidig støtte.

Fællesskab kan mere en alenegang

I fællesskabet kan I løfte hinanden (I kan også det modsatte, hvilket har negative konsekvenser), men det er dit valg, hvad du vil bidrage til, og hvad du ønsker at omgive dig med.

Dit valg, husk det!

Jeg har set kvinders evner blive løftet til det uigenkendelige, blot ved at støtte og bevidst løfte i fællesskab.

Det handler ikke om at lyve om andres evner og potentialer, men at spotte dem, sige det højt fra hjertet, for dernæst at glædes ved dem, sammen.

Det kan du, når du erkender, at du selv er unik med dit bidrag, din tilstedeværelse,  og derved er det samme gældende for andre kvinder omkring dig.

Misundelse er ikke forbudt, men du er nødt til at erkende det og dernæst tage ansvar for, at der er noget andre besidder, som du brændende ønsker selv!

Det er ægthed i relationen blandt kvinder. Fordi du er ærlig overfor dig selv og erkender dine skygger (hvem har ikke sådan nogle hængende på slæb efter sig selv –  med mellemrum?).

Vil du være med til at holde fokus på styrker (ikke kun blandt kvinder), men nu er det her fokus er lige nu i denne blog.

Er du med mig? Skal vi løfte hinanden og os selv i fællesskabet – og slippe alt det andet?

Sponsor: Bernic.net,  DIN Rail modulkasser og  DIN Rail Enclosures, Lekon.dk, KLS system

Gudinder – fællesskaber der styrker – Kvinder der løfter hinanden

 

 

 

Er latter helbredende?

Latter – se hvor sundt det er at grine

At latter løsner os op, og gør os mere glade indeni, kender de fleste nok! Men jeg var slet ikke klar over, hvor meget latter kan gøre ved os i positiv retning. I hvert fald hvis man skal tro én af mine støvede bøger på bogreolen.

Forskningen skulle være efter Norman Cousins´bog ”Jeg lo mig rask” fra 1981.

Er latter helbredende?
Er latter helbredende?

Den første der startede bølgen af latterklubber var vistnok den indiske læge, Madan Kataria – ”Laugh for No Reason” 2002.

Jeg fandt en bog i gemmerne, hvorfra der var uddrag fra forskningen omkring latter.

Latter gør følgende:

 • Modvirker stress – Latter reducerer udskillelsen af stresshormoner og afslapper derved sind og muskler
 • Styrker immunforsvaret – Latter øger antallet af hvide blodlegemer, som bekæmper sygdomsbakterier
 • Er en naturlig smertestiller – Latter øger niveauet af endorfiner, som er kroppens naturlige morfin
 • Lungekapaciteten bliver bedre ved latter – Dermed øges iltmængden i blodet. Bronkitis og astma kan bedres af latter
 • Forbedrer fordøjelsen – Latter masserer de indre organer og øger blodtilførelsen til mavemuskler og organer – som dermed regulerer fordøjelsen til det bedre
 • Indlæringsevnen forbedres – Da latter virker afspændende på sind og krop, øges indlæringsevnen (Hov – lige noget for lærer og undervisere at have i mente)
 • Løfter humøret – Latter er godt mod angst, depression og søvnløshed – fordi latter gør dig mere positiv
 • Gør yngre – Latter øger blodgennemstrømningen i de fine blodkar i ansigtshuden – og muskulaturen strammes
 • Øger sensualiteten – Latter strammer bækkenbunden op, fugter øjnene og blødgør vores blik
 • Øger kærlighedsevnen – Det bliver nemmere at elske uden forbehold, fordi latteren gør dig mindre kritisk og åbner hjertet
fakta_om_latter
Fakta om grin

Det kan da kun gå for langsomt med at få latteren integreret i hverdagen, hvis du spørger mig.

Jeg tror, at mit mål for dette år skal være – at grine hver dag

Måske man skulle føre en GRINEDAGBOG (hvis man har tid til det) – eller blot tage et kik på dagen fast ved sengetid? Tjekke ud ”Hvor meget fik jeg grinet i dag”. Se hvor stor succesraten for grin har været. Hvad det gjorde ved mig og dem omkring mig?

Sponsorer: Gardin-nyt, Gardinforretning Holbæk – gardinbutik Holbæk. Sommerland Sjælland – Forlystelser.

Latter – Jeg er på, er du? Lad latterens helbredende kræfter hjælpe dig!

 

Mænd du ikke ønsker at date

Mænd du ikke ønsker at date – og dit hjerte vil blive ked af

Jeg har samlet en liste over typer af mænd, jeg vurderer, de fleste modne kvinder ikke ønsker at date (smil, smil) – fordi det i sidste ende ikke vil tjene dig og din glæde .

7 typer mænd – du ikke ønsker at date

 1. Nummer 1 på skalaen af no-go-guys –  er ham den hotte fyr, der snakker om sig selv hele aftenen – og ikke viser rigtig interesse for at finde ud af, hvem DU er. (LÆS – Ja, han er lækker, charmerende osv, men vid at han aldrig kommer til at interessere sig for at søge det guld, du gemmer på – gem det til en anden, det fortjener du).
 2. Ham der kommer med alle mulige undskyldninger for ikke at have kontaktet dig i noget tid. Han har haft så travlt på arbejdet, en klassiker. (Læs – Han er i de fleste tilfælde bare ikke oprigtigt interesseret. Glem ham – du fortjener mere end tomme ord).
 3. Ham der meget hurtigt sender dig lumre/halvfrække beskeder eller måske billeder af hans veltrænede overkrop. Det du får, er hvad du ser – en skal, uden indhold (sorry guys)! Og tro mig, han vil kun nyde sex med dig, du er ikke et partnerpotentiale i hans øjne. Heller ikke efter, I har været i seng sammen.
 4. Ham der er meget selvhøjtidelig – han forstår ikke humor eller selvironi og synes selv han er Guds gave til kvinder. Tro mig – det er han sjældent – han har mere fokus på sig selv end dig i et forhold. Just Wait.
 5. Ham der ikke er til at hive et ord ud af – du spørger og han svarer meget kort og en decideret samtale bliver det aldrig til. Du har måske mødt træmanden over alle træmænd, og du skal bare overveje om det bliver for kedeligt i længden? Med mindre han efter et par gange bløder op, så mærk efter om han ellers virker positivt på din fornemmelse – så kan du jo godt give det en chance.
 6. Han eventyren – der er super spontan og den frie-type en super spændende mand, der konstant rejser og gør alle de spontane ting. Lækker ikke? Du skal bare lige overveje, om han så er til at regne med, hvis du er syg eller har brug for hans hjælp på sigt. Hvis han har børn, hvor meget tager hans sig så af dem? Altså undersøg lidt – tager han ansvar også? Ellers vil det nok føles som et stort barn, du lever med – og ikke en voksen ansvarsbevidst mand.
 7. Ham der sviner sine eks’ere til hele aftenen – med underforstået, at det absolut aldrig har været ham, der var noget galt med. Tro mig, du vil ende som endnu en historie for hans næste date i fremtiden – over uduelige kvinder. Han har aldrig opdaget at problemet er indenfor hos ham selv, og sorry, men det kommer han heller aldrig til at indse. Glem det!

Håber du finder din vej gennem datingen – og får sorteret i alt det der ikke vil gavne dig – eller din glæde med en mand.

Sponsorer:  Lekon, KLS systemKLS systemer.   Bernic, Din rail modulkasser, Din Rail Enclosures

Hvorfor skrive om “mænd du ikke ønsker at date“…..så du undgår at blive for forblændet – uden at snuppe din hjerne med på en date.

 

7 ting du skal vide om mænd

Mænd om parforhold – alt det han ville ønske, du vidste

Kvinder udtaler sig ofte om mænd i parforholdet – og måske deres fejl og mangler. Men har vi glemt at spørge mændende – hvad DE mener om parforholdet? Og hvad de ville ønske, vi vidste om deres vinkel på det gode parforhold.

7 ting mænd ville ønske – du vidste om parforhold

 1. Ledningerne i en mands hjerne er trukket anderledes end dine – så mænds korte smsér er ikke udtryk for kølighed eller ligegyldighed.  Mænd skriver bare korte smsér – længere er den ikke – for han er ikke som dig.
 2. Nedgør aldrig en mands kompetencer. Ros i stedet – eller lad være med at sige noget. En mand mister følelsen af værdi og at være elsket, hvis du ikke ser hans kvaliteter – og gerne roser ham for dem. LAD.være.med.at…brokke.dig.
 3. Vær klog i parforholdet. Tag ansvar og sig hvad du ønsker i jeres parforhold – i stedet for, hvad du ikke får ønsker eller han gør forkert. Så mister han nemlig lysten, fordi han føler han aldrig gør det godt nok.
 4. Mænd har masser af følelser – selvom de ikke giver udtryk for dem. Tro ikke at manden er iskold eller koldere end dig, fordi han ikke udtrykker en masse følelser, som du. Han har en masse inden bagved, men udtrykker det ikke nødvendigvis – husk det.
 5. Mænd vil gerne binde sig – Hvis du går og har den opfattelse af at mænd er sådan nogen, der aldrig vil binde sig, er du på gale veje. Formentlig fordi du kun er gået ud med den pågående type (ham der måske ofte scorer) og lader det mindre pågående guld være tilbage. Forstå, at mænd gerne vil binde sig.
 6. Manden er ikke kun ude efter sex i parforholdet. Manden er bare sat anderledes sammen end dig. Hvis du tror han er kølig, fordi han bare vil i seng med dig, er du nødt til at forstå, at det er hans måde at åbne i hjertet på. For dig er det omvendt – du skal først være åben i hjertet for at få lyst til ham. Mænd og kvinder er bare forskellige, men det gør ikke mænd forkerte.
 7. Vurdér en mand ud fra hans handlinger – ikke hans ord. Hvis han behandler dig dårligt, så er ord som “Jeg elsker dig” – uden betydning. Omvendt – hvis han siger, han ikke ønsker et fast parforhold, så kan du regne med det er sandt, og at sex med ham ikke vil kunne ændre på hans holdning. Vid, hvad du har med at gøre.

#Mænd om parforhold – Hør mandens råd Her

Skab det liv du drømmer om

Skab det liv du drømmer om  – fra hjertet

 

“Skab det liv du drømmer om” er nogle gange lettere sagt end gjort.

For…. hvad drømmer du overhovedet om? Ved du, hvad der ville gøre dit hjerte glad og levende?

Mange af os stopper sjældent op og tænker over de valg, vi hele tiden tager (eller ikke tager) – og hvilke konsekvenser det har for vores liv og hverdag.

Måske drømmer du om et stort lækkert hus, en stor bil? Men når du tænker det igennem, vil det kræve du har et job, hvor du arbejder meget, og derved kommer til at miste fritid! Det er vigtigt at være realistisk med alt.

Alle de valg vi tager har en konsekvens – også de valg, vi ikke tager!

Det kan nemlig hænde at vores drømme ender med at blive vores fængsel, hvis vi ikke virkelig har mærket dybt efter og faktisk tænkt over, hvordan vores liv ville være, hvis vi havde nået drømmene. Som oftest er der noget andet, vi må give afkald på.

Når vi så ikke træffer et valg – altså ikke følger vores inderste drømme, kan du ende op med at blive godt mellemtilfreds – og mellemfornøjet. Måske endda ende med at føle dig lidt bitter, når du ser andre udlever deres? Det har en konsekvens – når du ikke handler på dine drømme.

Måske ville det være fedt for netop dig, at vende det hele på hovedet. Hvis du fx elsker frihed, så er det måske at tænke anderledes med det hus,  du (din evt. familie) vælger at bo i. Hvor mange penge vil du kaste efter et hus og kan det store hus gøre, at du og din partner er tvunget til at arbejde med noget, der måske ikke længere gør jer glade. Hvad er det så for et liv, du får skabt?

5 veje til at leve dine drømme ud fra hjertet

 1. Skriv dine drømme ned – mærk efter om de kommer fra dit hjerte eller dit hoved. (drøm gerne stort – du har al frihed til at drømme nu. Tag alle gamle drømme op af de støvede skuffer)
 2. Skriv de 3 vigtigste ting/værdier i dit liv ned (fx. frihed, selvstændighed, familieliv etc.)
 3. Se på hver drøm i detaljer – hvordan dit liv ville være. Hvordan er din hverdag, familieliv, parforhold, arbejdsglæde og hænger det hele sammen med hinanden. Hvordan ville det føles. Ville noget skulle tages væk for at hænge sammen? Vær her realistisk – og ærlig overfor dig selv.
 4. Hold øje din krops reaktioner,  når du visualiserer dine drømme en efter en. Hvornår du bliver tung i kroppen, og hvornår du bliver let. Find din egen måde at mærke i din krop på – og vid at du kan stole på kroppens svar..og læg hovedet væk bare et øjeblik.
 5. Når du har sorteret i dine drømme – og valgt hvad du ønsker at fokusere på – så find ud af – Hvad er dit første skridt? og skriv en dato ned i en Dreams- come- true-bog, hvornår du har nået dit mål (en eksakt dato).

Når du drømmer – så start med ikke at sætte grænser på dine forestillinger. Ofte tænker vi for lavt om, hvad der er muligt at opnå i vores liv. Drømme kan være alt fra en speciel rejse, til et bestemt job, til en bestemt boligform eller måskeen iværksætterdrøm….

Drøm stort……og gå videre til de næste trin.

Har du i øvrigt set bloggen Danmarkogdanskere.dk? Jeg synes, at den tager nogle sjove emner op på en anderledes måde, der er værd at læse.

Sponsorer:  Sommerland Sjælland,  Feriehytter

Skab det liv du drømmer om –  en 5 trins-guide til dig

 

 

 

5 grunde til du ikke scorer ham

Grunde til du ikke scorer ham som fast partner – SE hvad du skal undgå som single

Der kan være mange grunde til, at den fyr du har mødt – ikke ender som en fast kæreste.

Det kan være hans valg, dit valg eller en gensidig afgørelse.

Men gentager historien sig – om og om igen – hvor de alle de mænd, du møder stikker halen mellem benene…så er det en fordel at se dine handlinger/overbevisninger – efter i sømmene.

5 grunde til du ikke scorer ham – som fast partner

 1. Du går i byen i det frækkeste tøj, og haler ham hjem i seng første nat til vild sengegymnastik (hvis han kommer igen – er det kun for gynmastikken (i 7 ud af 10 tilfælde)
 2. Du taler hurtigt om fast parforhold, børn og fremtid. Han bliver skræmt væk. Hold dine ord tilbage – og forhold dig roligt. Tal ikke om fremtid, før I har mødt hinanden flere gange, og du har vejet situationen nøje (og har tjekket om han egentlig er noget for dig -til hele pakken).
 3. Du ser ikke din egen værdi – og forventer en kontinuerligt afvisning. Derfor bliver du måske for meget på ham, og han føler sig omklamret – vil skubbe dig væk eller helt forsvinde ud af dit liv.
 4. Du er ikke dig selv og spiller den rolle, du tror, han ønsker. Hvis han skulle blive vild med dig, når du spiller en rolle – vil det få en kort levetid, da sandhenden før eller siden vil dukke op. Så vis hvem du er – vær dig selv, så han oprigtigt kan lære DIG at kende.
 5. Du hader dig selv – dit udseende, og alt ved den du er. Hvis du ikke holder af dig selv overhovedet, kan du ikke forvente en mand skal booste dit selvværd. Desværre viser det sig nemlig, at kvinder med meget lavt selvværd ofte finder mænd, der blot bekræfter dem i deres følelse af ringe værdi. Så kik indad og får bearbejdet dit selvværd. Ingen er skabt værdiløs – punktum. Det er kun din egen vurdering, der kan skabe dette fatamorgana. Hvis behov – så søg hjælp – intet er umuligt. Hjælp dig selv videre til at stråle, for den du er. Det fortjener du!

Så er der et punkt – jeg ikke vil nævne som en gyldig årsag. Men alligevel må vi rundt om det. Men sidder du i en topstilling – kan du risikere, at nogle  mænd vil føle sig mindreværdige i relationen til dig. Mange stærke, veluddannede kvinder har ifølge statistikken større risiko for at leve længere som singler. Men selvfølgelig findes han derude. Ham der hviler i sit selvværd, og lader dig fortsætte din ledende stilling sammen med kærligheden til ham…

Sulten efter mere i psykologiens verden? Så vil jeg anbefale dig bloggen Creative-mindset.dk – tjek den ud <3

 

Grunde til du ikke scorer ham som fast partner – se hvad du skal undgå som single